Sampurasun, Wilujeng Sumping, Selamat Datang Di Bandungtimur.net

By | Mei 29, 2010
bandung timur online

Wilujeng Sumping dina ieu blog bandungtimur.net, (Selamat Datang di blog ini, welcome to this blog) ,

Kumaha Daramang dina danget ieu (Apa kabar saat ini? How Are You today)?

Mugia ieu blog teh sing mangpaat pikeun urang sadayana, tina media ieu blog urang tiasa silih pasihan inpormasi, kabar, kaweruh jeung pangalaman anu mangpaat, nyaeta diantarana ngeunaan bisnis, sosial, budaya, jeung sajabana.

(Semoga blog ini bermanfaat untuk kita semua, dari media blog ini bisa saling memberi/bertukar informasi, kabar, pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat, yakni diantaranya tentang bisnis, sosial, budaya, dan lain-lain, (Semoga blog ini dapat bermanfaat bagi kita semua, lewat media blog ini kita bisa berbagi informasi, kabar, pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat, yakni diantaranya berkaitan hal bisnis, sosial, budaya dan lain-lain).

 I hope through the medium of this blog we can share whatever information, news, knowledge (business tips, social, cultural, software etc) and useful experience.

Seueur anu tiasa diguar tina palajaran Bahasa Sunda kaasup budayana. Nya oge urang teh urang Sunda, namung kadang-kadang nya sok teu apal undak-usuk basa (antawis : “dongkap” sareng “sumping” naon bentenna, antawis “angkat” sareng “mios” naon bentenna, naon bentenna “palay” sareng “hoyong”,sareng dimana dileureupkeunna). (Banyak yang bisa kita gali dari pelajaran Bahasa Sunda termasuk budayanya. Ya Walaupun kita ini orang sunda, namun kadang-kadang tidak hafal “undak-usuk bahasa”, apa bedanya antara “dongkap” dan “sumping”, apa bedanya “angkat” dan “mios”, apa bedanya “palay” dan “hoyong”, dan dimana diterapkannya)

Many lessons can be learned from the Sundanese language and its culture. Although we are the Sundanese, sometimes we do not understand what the difference between “dongkap” and “sumping”, what does it matter “palay” and “hoyong”, between “angkat” and “mios” and where we apply it.

Oge, kakaitan paribasa Sunda teh oge mangrupa bahasan anu pikaresepeun upami urang apal sareng mraktekkeun eta kalimah paribasa dina kahirupan sadidinten. (Juga,  tentang peribahasa sunda, juga merupakan bahasan yang menyenangkan kalau kita mengetahuinya dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari)

Also, about Proverb Sundanese is an enjoyable discussion when we learn it, moreover we can practice it in everyday life.

Punten ah, bahasana campuran aya basa Sunda lemes, aya basa anu loma, maklum biasa nyarios lemes sadidinten, kedah ngangge basa loma..hehe..(mohon maaf ya, bahasanya campur aduk, ada bahasa sunda halus, ada bahasa sunda biasa, maklum terbiasa berbicara dengan bahasa sunda halus dalam kehidupan sehari-hari, di sini harus memakai bahasa biasa.)

Sorry, this welcome greeting uses mixed language, there is sundanese polite, and there sundanese general/ common sundanese language.  I used to speak the polite language in everyday life, but here, must wear a common language .

Tina nami ieu blog, tangtos ieu blog teh ngaguar oge sagala rupi perkawis Kota Bandung sareng sakitarna. Kabar-kabar ti Bandung, carita urang Bandung, mojang Bandung, sajarah Bandung, inpo-inpo penting telepon di Bandung, heuheureuyan sunda, jeung sajabana.  Punten ah, nyerat “f” ngahaja we ku “p”, maklum menyesuaikan sareng lidah Sunda. Cenah urang sunda mah teu tiasa nyebat fpitnah eta mah. eta gening “pitnah” sanes “fitnah”?. hehe…(Dari nama blog ini, tentu saja blog ini akan membongkar segala macam info tentang Kota Bandung dan sekitarnya, Kabar dari Bandung, cerita orang Bandung, gadis Bandung, Sejarah Bandung, info-info penting telepon di Bandung, gurauan/candaan Sunda dan sebagainya. Mohon maaf menulif huruf “f” sengaja ditulis “p”, maklum menyesuaikan dengan ludah sunda. Konon, orang sunda tidak bisa menyebut huruf “f”, itu pitnah ya. Itu buktinya, bilangnya “pitnah” bukan “fitnah”? hehe..)

From the name of this blog, of course, this blog will unload all sorts of info about the city of Bandung and surrounding areas, news of Bandung, Bandung story, girl Bandung, Bandung history, important information telephone in Bandung, prank / joke Sunda and so on. Sorry, we deliberately wrote the letter “f” deliberately written “p”, please understand, we have to adjust to the Sunda saliva. People said that the Sundanese people can not call the letter “f”, that is “pitnah” (slander) right?. hehe.

Urang sadaya nuju diajar deui ngaguar basa Sunda, ku kituna upami aya nu lepat-lepat, diwartosan we admin teh. Da jalmi mah, samasa jumenengna tangtos “di ajar teras” da teu pinter-pinter tea,  aya deui nu enggal, asa mendakan ucapan eta teh cenah da teu biasa dilarapkeun tea, asa aheng, asa anyaran, padahal mah ti jaman baheula ge tos aya, sok komo barudak ayeuna mah nu langkung resep ngangge bahasa deungeun ti batan ngangge bahasa urang sorangan, da ku sepuhna/kolotna diajarna kitu, geningan ari di ajak “hayu ngiring!”, ari alim teh ngajawabna “no..no…” henteu “moal atanapi henteu mang, henteu bi…”, emang, bibi teh ayeuna mah asa ka tukang dagang : mang sayur, bibi sayur, mang baso, jsb.

Atuda kumaha urang teh, enya ge basa sunda teh nu urang, tapi naha ari nempuh strata S3 Basa Sunda tebih-tebih los-los ka Walanda, henteu di Ciamis we atuh, atanapi di Bandung? asa araraneh nya, kamarana atuh urang sunda pituin teh? rupina, di batur mah basa urang teh diguar pisan dugi ka urang ngudag gelar Doktor Kasundaan ge kedah di Walanda. (Bagaimana tidak ironis, walaupun bahasa sunda itu milik kita, tetapi kenapa saat menempuh pendidikan Strata S3 Bahasa Sunda harus jauh-jauh belajar di Belanda? Aneh ya? Kemana ya orang sunda asli kita? Ternyata di negara lain, bahasa sunda itu digali sampai-sampai kita yang mengejar gelar doktor ahli bahasa sunda harus belajar di Belanda)

It’s ironic, though sundanese it belongs to us, but why when studying Strata S3 Sundanese, must be far studied in the Netherlands? It’s Strange, right ? Where the original Sundanese from us? Apparently, in other countries, Sundanese was dug till the roots, to the extent that, to pursue a doctorate Sundanese linguists must learn in Netherlands

Saur urang amrik atanapi urang Inggris mah ieu seratan teh aheng panginten nya, asa aneh? saur urang oge anu teu apal bahasa Thailand atanapi bahasa Afrika, nya kitu keneh, seratanna teh asa aneh, teu pikahartos, leres kitu lur!? (Menurut orang Amerika atau orang Inggris, tulisan sunda ini mungkin akan terasa aneh. menurut kita yang tidak mengerti Bahasa Thailand atau Bahasa Afrika, ya sama saja begitu, tulisannya terasa aneh, benar demikian saudaraku?

According to the American or British people, this Sundanese language article, may be a strange article. Of course, for us, who do not understand the language of Thailand, or African languages, yes its same. Their writing seemed strange and incomprehensible, is that right, brother?

Ahirna, tibatan pabulang-bentor kamamana teu pararuguh, mangga atuh dipilarian wae informasi anu tiasa di ala tina ieu blog, mugia magpaat kangge urang sadayana, bilkhusus kangge penulis.

Finally, Than we increasingly talk nonsense, please unearthed information that can be gleaned from this blog, may be useful for all of us, especially for writer.

Sekali lagi, selamat datang dan selamat membaca blog kami

Salam Hurmat (Best Regard),

Ti Meja Redaksi (from the editorial desk)
Bandung Timur Online 

2 thoughts on “Sampurasun, Wilujeng Sumping, Selamat Datang Di Bandungtimur.net

    1. Jo Phi

      Ysh.Kang Firman anu sok ngabala bari nitip backlink di blog batur..hehe…sok lah teu nanaon sareng baraya mah… 😄 betewe, nya henteu "kumaha aing" oge atuh kang da kedah merenah oge ka sadaya pamiarsa…"cariosanna kedah di atur, korsina kedah di plitur"..hehe…hatur nuhun kang tong meninggalkan jejak kunjungan sareng komen di blog ieu…

      Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *