Tag Archives: Paribasa Sunda

200 Babasan dan Paribasa Sunda Beserta Artinya

“Babasan sareng paribasa sunda teh mangrupi buktos kabeungharan kecap basa sunda. Dina ungkara basa anu saeutik patri, tur umumna murwakanti, tiasa kagambar angen-angen, adat cahara, sareng palasipah urang sunda enggoning hirup kumbuh“, demikian dikatakan Adang S, Pupuhu Caraka Sundanologi dalam pengantar Buku 1000 Babasan Jeung Paribasa Sunda, Cetakan Pustaka Setia, yang disusun oleh Drs. Budi… Read More »

Koleksi DP BBM Kata-kata Paribasa Sunda Bergambar

Paribasa Sunda Bergambar Paribasa teh kaasup keneh basa pakeman mangrupa babandingan anu jadi perlambang lakuning hirup, ngawangun hiji omongan (runtuyan kecap) mangrupa kalimah anu geus puguh entep seureuhna, geus puguh surupanana, sarta geus tangtu pokpokanana. * Paribasa sipatna ngabandingkeun, ngupamakeun, jeung mapandekeun * Paribasa teh omongan anu hartina lain jeung harti sajalantrahna * Paribasa mangrupa… Read More »