Seri Pelajaran Bahasa Sunda Bagian 7 (Sundanese Language Lesson part 7), Kecap Sesebutan Bilangan

Pangajaran basa Sunda bagian ka 7 (Sundanese Language Lesson Part 7), Kecap Sesebutan Bilangan

Dina Bahasa gaya na mah " a word about the numbers and size in the Sundanese Language".


kecap sesebutan bilangan

Hayu ah urang teraskeun pangajaran basa sunda.... 

Dina kasempatan ieu urang sami-sami lebet dina Seri Pengajaran Basa Sunda bagian anu 7 nyaeta ngeunaan " kecap sesebutan bilangan " (kata yang menyebutkan suatu jumlah, angka atau ukuran). 

Barudak ayeuna mah teu arapaleun geura...tong boroning barudak ketang, urang ge nu geus kolot nu ngaku urang sunda kadang-kadang sok ngarasa aneh, teu apal, kana ieu kecap sesebutan bilangan, asa mendakan deui da jarang dilarapkeun tea dina kahirupan sapopoe..hehe 

A. Kecap Sesebutan Bilangan (Nuduhkeun Jumlah)
 • Salosin = dua belas (12)
 • sakodi = dua puluh (20)
 • Salikur = dua puluh hiji (21)
 • Dua likur = dua puluh dua (22)
 • Tilu likur = dua puluh tilu (23), jst.
 • Salawe = dua puluh lima (25)
 • Saraju = opat puluh (40), sok dilarapkeun kana bilangan lauk
 • Sawidak = genep puluh (60)
 • Sagros = saratus opat puluh opat (144)
 • Salaksa = sapuluh rebu (10.000)
 • Saketi = saratus rebu (100.000)
 • Sayuta = sajuta (1.000.000)

B. Kecap Sesebutan Bilangan nu Dilarapkeun kana Barang nu Tangtu
 • Ambekan = sadami
 • Awi = sabebek
 • Awi = saleunjeur (satangkal)
 • Awi = sadapur (sagunduk nu diwangun ku sababaraha tangkal)
 • Bako = salempeng
 • Bangsal = sacangi (sasiki)
 • Bawang = sasihung (sasiki)
 • Beas = sacanggeum
 • Bilik = sailab (sagebing)
 • Boeh = sarirang (tilu iket)
 • Cai = sakeclak (satetes)
 • Cangkir = satangkep (cangkir katut pisinna)
 • Cau = sasikat
 • Cau = saturuy (sababaraha sikat)
 • Daun = saponggol (sagagang daun)
 • Daun = sakompet (sababaraha ponggol meunang nyuitan, tuluy dilipet)
 • Eurih = sajalon (meunang ngadempet ku awi pikeun hateup)
 • Gula kawung = sagandu (dua bebek, bua beulah)
 • Hayam = sajodo (sapasang bikangna jeung jagona)
 • Injuk = sakakab (sagebleg, meunang nyolokopkeun tina tangkal kawung; injuk sok dipake tambang atawa sok dipake nutupan suhunan imah)
 • Jahe = sarempang
 • Jambe = samanggar
 • Japati = sajodo
 • Kalapa = sahulu
 • Kalapa = samanggar
 • Kaso = sadapur; saluwuk
 • Kertas = salambar
 • Koneng = sasolor
 • Manjah = sadapur; saluwuk
 • Munding = sarakit (dua munding)
 • Muncang = sadampa (dampa sesebutan kana muncang anu sikina dua, ari nu sikina tilu disebut gindi, jeung nu sikina hiji disebut gendul).
 • Nangka = sacamplung (sasiki)
 • Pakean = sapangadeg
 • Papan = salambar
 • Pare = saranggeuy (sagagang), tingali ukuran beurat jeung lobana pare di handap!)
 • Peuteuy = sapapan
 • Peuteuy = sahanggor (saranggeuy, sababaraha papan)
 • Peuteuy = saempong (sababaraha hanggor)
 • Salak = samanggar
 • samak = saheulay
 • Samping = sakodi
 • Sangu = sapiring
 • Sawah = sakotak
 • Suluh = sabebek (nuduhkeun hiji - sabeulah)
 • Suluh = sahurun (sabeungkeut)
 • Tambang / tali = sabatekan
 • Uyah = sahuntu (saguruntul, kira-kira sagede huntu)
 • Uyah = sagandu; sabata

C. Ukuran Beurat jeung Lobana Pare
 • Saranggeuy = sagagang
 • Sapocong = satengah geugeus (pikeun ukuran pare nu ranggeuyan, kira-kira ranggeuyanana bisa kakeupeul)
 • Saeundan = sapocong
 • Sageugeus = dua pocong nu dibeungkeut dihijikeun
 • Sagedeng = sageugeus
 • Sasangga = 5 geugeus
 • Salajer = 4 sangga = 20 geugeus
 • Sacaeng = 200 geugeus = 2 madea = 4 tanggung = 10 lajer = 40 sangga
 • Sabawon = 4 pocong
 • Satanggung = 50 geugeus
 • Saundem = pikeun ukuran beas anu ditaker ku batok, kira-kira satengah leter.
 • Samadea = satengah caeng = 100 geugeus = 6 kati.
 • Sakati = kira-kira 817,5 gram
 • Saganteng = 10 undem = 5 kati = 3087,5 gram
 • Saleter = 1 desimeter kubik
 • Saemud = kira-kira saleter leuwih.
 • Sakulak = kira-kira 2,5 kg, keur ukuran beas
 • Sapikul = 100 kati, kira-kira 62,5 kg, keur ukuran bangsal
 • Sadacin= sapikul
C. Ukuran Panjang jeung Lega
 • Satumbak = 3,77 meter
 • Sabata = 14 meter pasagi
 • Sapal = 1,5 kilometer
 • Samil = 1,5 kilometer
 • Saare = 100 meter pasagi
 • Sahektar = 100 are
 • Sabau =  500 bata = 7096,50 meter
 • Sakaki = 0,3 meter = 30 cm (30 sentimeter)
 • Saelo = 0,688 meter
 • Saicak = saelo persegi
 • Sadim = satapak jempol
 • Sajeungkal = sapanjang ti tungtung indung leungeun tepi ka tungtung cingir upama dipentangkeun = kurang leuwih 20 cm
 • Sajeujeuh = sarua jeung panjang dampal suku kolot
 • Sadeupa = sapanjang ti tungtung ramo leungeun kenca tepi ka tungtung ramo leungeun katuhu upama dipentangkeun = kurang leuwih 1,60 meter
 • Satampah = kira-kira sagede dampal leungeun kolot.
 • Sakodok = ti tungtung jajangkung nepi ka kelek 

Tah eta di luhur teh sababaraha nu disebut kecap sesebutan bilangan " anu aya dina Basa Sunda (Bahasa Sunda). Mugi janten mangpaat dina raraga ngamumule basa jeung budaya sunda (menjunjung tinggi Bahasa dan Budaya Sunda).

BACA JUGA :


Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

Terima kasih telah membaca artikel blog ini. Senang sekali bila Anda berkenan meninggalkan jejak dengan memberikan komentar positif untuk perbaikan dan pengembangan blog ini. Silakan lanjut untuk membaca artikel Menarik lainnya.
Semoga blog ini bermanfaat. Terima Kasih, Hatur Nuhun.