Seri Pelajaran Bahasa Sunda Bagian 7 (Sundanese Language Lesson part 7), Kecap Sesebutan Bilangan

By | Mei 18, 2011
japati sajodo

Pangajaran basa Sunda bagian ka 7 (Sundanese Language Lesson Part 7), Kecap Sesebutan Bilangan)

Dina Bahasa gaya na mah ” a word about the numbers and size in the Sundanese Language”.

kecap sesebutan bilangan

Hayu ah urang teraskeun pangajaran basa sunda…. 

Dina kasempatan ieu urang sami-sami lebet dina Seri Pengajaran Basa Sunda bagian anu 7 nyaeta ngeunaan ” kecap sesebutan bilangan ” (kata yang menyebutkan suatu jumlah, angka atau ukuran). 

Barudak ayeuna mah teu arapaleun geura…tong boroning barudak ketang, urang ge nu geus kolot nu ngaku urang sunda kadang-kadang sok ngarasa aneh, teu apal, kana ieu kecap sesebutan bilangan, asa mendakan deui da jarang dilarapkeun tea dina kahirupan sapopoe..hehe 

A. Kecap Sesebutan Bilangan (Nuduhkeun Jumlah)

 • Salosin = dua belas (12)
 • sakodi = dua puluh (20)
 • Salikur = dua puluh hiji (21)
 • Dua likur = dua puluh dua (22)
 • Tilu likur = dua puluh tilu (23), jst.
 • Salawe = dua puluh lima (25)
 • Saraju = opat puluh (40), sok dilarapkeun kana bilangan lauk
 • Sawidak = genep puluh (60)
 • Sagros = saratus opat puluh opat (144)
 • Salaksa = sapuluh rebu (10.000)
 • Saketi = saratus rebu (100.000)
 • Sayuta = sajuta (1.000.000)

B. Kecap Sesebutan Bilangan nu Dilarapkeun kana Barang nu Tangtu

 • Ambekan = sadami
 • Awi = sabebek
 • Awi = saleunjeur (satangkal)
 • Awi = sadapur (sagunduk nu diwangun ku sababaraha tangkal)
 • Bako = salempeng
 • Bangsal = sacangi (sasiki)
 • Bawang = sasihung (sasiki)
 • Beas = sacanggeum
 • Bilik = sailab (sagebing)
 • Boeh = sarirang (tilu iket)
 • Cai = sakeclak (satetes)
 • Cangkir = satangkep (cangkir katut pisinna)
 • Cau = sasikat
 • Cau = saturuy (sababaraha sikat)
 • Daun = saponggol (sagagang daun)
 • Daun = sakompet (sababaraha ponggol meunang nyuitan, tuluy dilipet)
 • Eurih = sajalon (meunang ngadempet ku awi pikeun hateup)
 • Gula kawung = sagandu (dua bebek, bua beulah)
 • Hayam = sajodo (sapasang bikangna jeung jagona)
 • Injuk = sakakab (sagebleg, meunang nyolokopkeun tina tangkal kawung; injuk sok dipake tambang atawa sok dipake nutupan suhunan imah)
 • Jahe = sarempang
 • Jambe = samanggar
 • Japati = sajodo
 • Kalapa = sahulu
 • Kalapa = samanggar
 • Kaso = sadapur; saluwuk
 • Kertas = salambar
 • Koneng = sasolor
 • Manjah = sadapur; saluwuk
 • Munding = sarakit (dua munding)
 • Muncang = sadampa (dampa sesebutan kana muncang anu sikina dua, ari nu sikina tilu disebut gindi, jeung nu sikina hiji disebut gendul).
 • Nangka = sacamplung (sasiki)
 • Pakean = sapangadeg
 • Papan = salambar
 • Pare = saranggeuy (sagagang), tingali ukuran beurat jeung lobana pare di handap!)
 • Peuteuy = sapapan
 • Peuteuy = sahanggor (saranggeuy, sababaraha papan)
 • Peuteuy = saempong (sababaraha hanggor)
 • Salak = samanggar
 • samak = saheulay
 • Samping = sakodi
 • Sangu = sapiring
 • Sawah = sakotak
 • Suluh = sabebek (nuduhkeun hiji – sabeulah)
 • Suluh = sahurun (sabeungkeut)
 • Tambang / tali = sabatekan
 • Uyah = sahuntu (saguruntul, kira-kira sagede huntu)
 • Uyah = sagandu; sabata

C. Ukuran Beurat jeung Lobana Pare

 • Saranggeuy = sagagang
 • Sapocong = satengah geugeus (pikeun ukuran pare nu ranggeuyan, kira-kira ranggeuyanana bisa kakeupeul)
 • Saeundan = sapocong
 • Sageugeus = dua pocong nu dibeungkeut dihijikeun
 • Sagedeng = sageugeus
 • Sasangga = 5 geugeus
 • Salajer = 4 sangga = 20 geugeus
 • Sacaeng = 200 geugeus = 2 madea = 4 tanggung = 10 lajer = 40 sangga
 • Sabawon = 4 pocong
 • Satanggung = 50 geugeus
 • Saundem = pikeun ukuran beas anu ditaker ku batok, kira-kira satengah leter.
 • Samadea = satengah caeng = 100 geugeus = 6 kati.
 • Sakati = kira-kira 817,5 gram
 • Saganteng = 10 undem = 5 kati = 3087,5 gram
 • Saleter = 1 desimeter kubik
 • Saemud = kira-kira saleter leuwih.
 • Sakulak = kira-kira 2,5 kg, keur ukuran beas
 • Sapikul = 100 kati, kira-kira 62,5 kg, keur ukuran bangsal
 • Sadacin= sapikul

C. Ukuran Panjang jeung Lega

 • Satumbak = 3,77 meter
 • Sabata = 14 meter pasagi
 • Sapal = 1,5 kilometer
 • Samil = 1,5 kilometer
 • Saare = 100 meter pasagi
 • Sahektar = 100 are
 • Sabau =  500 bata = 7096,50 meter
 • Sakaki = 0,3 meter = 30 cm (30 sentimeter)
 • Saelo = 0,688 meter
 • Saicak = saelo persegi
 • Sadim = satapak jempol
 • Sajeungkal = sapanjang ti tungtung indung leungeun tepi ka tungtung cingir upama dipentangkeun = kurang leuwih 20 cm
 • Sajeujeuh = sarua jeung panjang dampal suku kolot
 • Sadeupa = sapanjang ti tungtung ramo leungeun kenca tepi ka tungtung ramo leungeun katuhu upama dipentangkeun = kurang leuwih 1,60 meter
 • Satampah = kira-kira sagede dampal leungeun kolot.
 • Sakodok = ti tungtung jajangkung nepi ka kelek

Tah eta di luhur teh sababaraha nu disebut ” kecap sesebutan bilangan ” anu aya dina Basa Sunda (Bahasa Sunda). Mugi janten mangpaat dina raraga ngamumule basa jeung budaya sunda (menjunjung tinggi Bahasa dan Budaya Sunda).


BACA JUGA :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *